Niet alle kinderen of jongeren zijn altijd bestand tegen de drukke programma’s of veranderingen die ze meemaken. Ze kunnen het geloof in zichzelf uit het oog verliezen: ze gaan met de leiders of de massa mee, trekken zich terug of krijgen last van onrustige nachten.

Een kindercoach is er voor deze kinderen en ouders om het geloof in zichzelf weer terug te vinden! Je kwaliteiten en talenten zullen weer op je netvlies staan. Eigen (onderbouwde) keuzes kunnen weer gemaakt worden. Je mag zijn wie je bent!